Поэзия одним списком: Поэты   Новые стихи и отзывы    Стихи (А-Я)    Стихи (Я-A)    Стихо метки    Повезёт!

Odszkodowania bez oględzin w sopockiej Ergo Hestii

Поэт: © , 2012

Wygoda dla klientów i usprawnienie pracy ubezpieczyciela — 1 grudnia 2004 r. mija pół roku, odkąd klienci Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA mogą otrzymywać odszkodowanie za drobne szkody w samochodach bez konieczności poddania ich wcześniejszym oględzinom.

Uproszczone zasady likwidacji stosowane przez STU Ergo Hestia dotyczą niewielkich szkód z zakresu komunikacyjnych ubezpieczeń OC i AC – takich jak wybicie szyby, reflektora czy te&#38 kradzie&#38 lusterek lub opon. Zgodnie z nową procedurą nie ma konieczności dokonywania oględzin uszkodzeń przez pracownika ubezpieczyciela. Nie trzeba te&#38 jechać do przedstawicielstwa Ergo Hestii i wypełniać druków zgłoszenia szkody. Klient musi jedynie telefonicznie zgłosić szkodę Hestii Kontakt pod numer 0 801 107 107 lub 58 555 55 55 (z telefonu komórkowego. Konsultanci infolinii są uprawnieni do udzielania zgody na uproszczoną likwidację. Warunkiem jest, by koszty naprawy nie przekraczały 1500 złotych brutto. W wypadku, gdy są one nieco wy&#38 sze, zgodę na wniosek Hestii Kontakt mo&#38 e wydać Centralne Biuro Likwidacji Szkód STU Ergo Hestia w Sopocie. W sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie dokonania przestępstwa (np. próby włamania do samochodu – wybicie szyby, kradzie&#38 elementów wyposa&#38 enia, klient musi powiadomić o tym policję. Uszkodzone części nale&#38 y zachować, gdy&#38 ubezpieczyciel mo&#38 e poprosić o ich okazanie (nie dotyczy szyb. Ju&#38 po dokonaniu naprawy klient przesyła do CBLS rachunek wraz z pismem podającym numer polisy i sposób zapłaty. Oczywiście takie dokumenty mo&#38 na tak&#38 e zło&#38 yć w przedstawicielstwie lub oddziale Ergo Hestii. Na ich podstawie następuje wypłata odszkodowania.

O wprowadzeniu opisanego rozwiązania zdecydowano na podstawie analizy wcześniejszych doświadczeń ubezpieczyciela. Zdarzały się sytuacje, w których bardzo drobne uszkodzenia samochodu uniemo&#38 liwiały kierowcom dalszą jazdę, np. ze względu na mo&#38 liwość otrzymania mandatu. Klienci musieli się jednak wstrzymać się z naprawą do momentu spotkania z rzeczoznawcą, co wywoływało ich zniecierpliwienie.

Pozytywny efekt uproszczonej procedury odczuwają nie tylko klienci. Towarzystwo ubezpieczeń nie musi ju&#38 anga&#38 ować do drobnych oględzin pracowników spółki likwidacyjnej Ekspert Pomoc Ubezpieczeniowa, co obni&#38 a koszty jej działalności z jednej strony, a z drugiej – pozwala im na większą efektywność i dyspozycyjność w realizacji zleceń dotyczących pozostałych szkód klientów Ergo Hesti.

autor: Grupa Ergo Hestia

  • Bank pko konto internetowe
Оценить стихотворение:

Написать отзыв

Вы должны войти чтобы оставить комментарий.


Карта сайта: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96