Поэзия одним списком: Поэты   Новые стихи и отзывы    Стихи (А-Я)    Стихи (Я-A)    Стихо метки    Повезёт!

ING Bank Śląski kolejny raz „Firmą Bliską Środowisku”

Поэт: © , 2012

ING Bank Śląski trzeci raz z rzędu został laureatem konkursu „Firma Bliska Środowisku oraz otrzymał tytuł „Ekostrateg. W konkursie wyró&#38 niane są firmy, które realizują swoje strategie z punktu widzenia orientacji proekologicznej oraz w pełni realizują wymogi prawne w zakresie ochrony środowiska. Konkurs organizowany jest przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, pod patronatem Ministra Środowiska.

Działamy w sposób odpowiedzialny względem środowiska i społeczeństwa. Ma to odzwierciedlenia nie tylko w zasadach biznesowych grupy ING, ale równie&#38 w zarządzaniu strategicznym, gdzie uwzględniane są aspekty ekologiczne oraz przedsięwzięcia proekologiczne. W ten sposób budujemy świadomość i wra&#38 liwość ekologiczną zarówno w otoczeniu wewnętrznym jak i zewnętrznym — powiedziała Barbara Trojan, pełnomocnik zarządu ds. Sytemu Zarządzania Środowiskiem w ING Banku Śląskim.

W konkursie udział wzięło kilkadziesiąt firm z całej Polski. Audyt przeprowadzali niezale&#38 ni eksperci zajmujący się prawnymi aspektami ochrony środowiska, systemami zarządzania środowiskowego oraz strategiami proekologicznymi.

Uhonorowanie ING Banku Śląskiego certyfikatem „Firma Bliska Środowisku oraz tytułem „Ekostrateg oznacza, &#38 e bank przeszedł pozytywnie szczegółową ocenę następujących zagadnień:

1. Zgodność działań przedsiębiorstwa z polskim i europejskim prawem środowiskowym;

2. Przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu;

3. Innowacyjne i proekologiczne rozwiązania w obszarze produktów, procesów i systemu zarządzania;

4. Stopień wypełnienia potrzeb i wymagań wobec interesariuszy przedsiębiorstwa;

5. Stopień realizacji proekologicznych przedsięwzięć innowacyjnych;

6. Skuteczność i efektywność realizowanej strategii konkurowania opartej o kryteria ekologiczne;

7. Przestrzeganie zasad zrównowa&#38 onego rozwoju w przedsiębiorstwie.

ING Bank Śląski podejmuje wiele inicjatyw na rzecz ograniczania lub wyeliminowania negatywnych wpływów na środowisko naturalne.

Оценить стихотворение:

Написать отзыв

Вы должны войти чтобы оставить комментарий.


Карта сайта: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96