Page 84:
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-14/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-140/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-141/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-142/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-143/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-144/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-145/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-146/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-147/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-148/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-149/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-15/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-150/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-151/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-152/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-153/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-154/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-16/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-17/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-18/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-19/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-2/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-20/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-21/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-22/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-23/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-24/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-25/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-26/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-27/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-28/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-29/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-3/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-30/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-31/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-32/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-33/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-34/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-35/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-36/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-37/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-38/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-39/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-4/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-40/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-41/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-42/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-43/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-44/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-45/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-46/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-47/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-48/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-49/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-5/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-50/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-51/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-52/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-53/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-54/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-55/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-56/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-57/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-58/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-59/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-6/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-60/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-61/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-62/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-63/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-64/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-65/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-66/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-67/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-68/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-69/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-70/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-71/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-72/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-73/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-74/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-75/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-76/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-77/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-78/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-79/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-8/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-80/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-81/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-83/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-84/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-85/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-86/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-87/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-88/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-89/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-9/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-90/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-91/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-92/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-93/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-94/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-95/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-96/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-97/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-98/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/uilyam-shekspir-sonet-99/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/u-kazhdogo-svoya-ideya-fiks/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/u-vas-na-divane-spit-koshka/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/vesennij-triptix/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/v-muzee/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/vozvrashhenie-za-perekop/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/v-pamyat-o-mayakovskom-diptix/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/v-sudbonosnuyu-noch-lejlyat-al-kadr-triptix/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/zametki-galopom-dezhurnogo-po-evropam-vse-60/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/zametki-o-praktike-i-filosofii-verlibra/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/zdes-vsya-obstanovka-zhivoj-natyurmort/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/zemle-zhaluetsya-trava/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/zimnij-son/
http://poetrank.ru/poets/vadim-rosov/zimnyaya-fuga-iz-cikla-stixov/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/ballada-o-zapaxax/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/beloe/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/blagodaryu-sudbu/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/dekabrskij-sonet/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/fatalnyj-vozrast/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/govorit-o-lyubvi/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/how-much/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/kak-veter/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/kalinovaya-grozd/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/letnyaya-molitva/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/more-i-noch/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/motiv-yunona-i-avos/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/na-gibel-dzhona-lennona/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/nenuzhnoe-zoloto/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/ne-poet/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/ne-prochtya-ni-slova/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/ne-vidno-konca/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/oktyabrskij-den/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/ottepel/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/otzvuki-pesnya/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/pepel-leta/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/rejting-poezii-poet-rankru-%E2%80%BA-instrumenty-wordpress-2/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/risunok-3/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/sonet-zvezde/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/stroki-po-napisannomu/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/upavshie-listya/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/uxodilo-leto/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/vera-mechta/
http://poetrank.ru/poets/vaieriy/voprosy-oseni/
http://poetrank.ru/poets/vakhrameev-a/dlya-schastya-nam-nuzhno-tak-malo/

http://poetrank.ru/